Skip to main content

Clean-Air Project BESIX

BESIX Group, de grootste Belgische multidisciplinaire bouwgroep, sluit zich aan bij de strijd tegen de luchtvervuiling. Ze werkten een modulair systeem uit dat bestaat uit actieve mospanelen en Achilles werd gevraagd om het systeem te creëren, te ontwerpen en te engineeren. We vroegen Lennert Rasking, de toenmalige leider van het Clean Air-project, hoe BESIX bij mos kwam als oplossing en waarom we als partner werden uitgekozen.

Wat beoogde je met dit project?

Bij Besix zijn we ons heel erg bewust van de waarde, het belang, van goede luchtkwaliteit. Uiteindelijk is een goede luchtkwaliteit iets dat ons allemaal aanbelangt. Maar voor ons was het de vraag wat wij als aannemer kunnen doen om de luchtkwaliteit te verbeteren. En vandaar zijn we een aantal jaren geleden een zoektocht gestart naar verschillende technologieën en methodes om dat te doen. En daarbij zijn wij op mos gestoot als een natuurlijke efficiënte fijne stoffilter. We hebben vrij snel besloten om met mos een soort slimme modulaire wand te maken om fijn stof uit de lucht te halen.

Wat doet de moswand exact?

In ons moswand zit een geïntrigeerd ventilatie systeem die van buitenaf de vervuilde lucht aanzuigt en doorheen de panelen duwt. Vervolgens word die door een soort overdruk door een vochtig membraan geduwd met daarop het levende mos. Die elementen samen nemen het fijn stof op, nadien wordt dat omgezet in ofwel biomassa bij het bos ofwel afgeregend door het irrigatie systeem.

Waar ligt de expertise van Besix voor de moswand?

Bij Besix hebben we eigenlijk heel veel technische experts, dat gaat van waterzuiveringsspecialisten tot stabieliteitsingenieurs.  En hun ad hoc expertise heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we een goed basisontwerp hadden voor de moswand. Van dat punt vetrokken we om die te optimaliseren. Op termijn zou het de bedoeling zijn dat wij productie, onderhoud en installatie (eigenlijk alles) binnen Besix beheren.

Waar is de moswand te vinden?

Een aantal maanden geleden werd onze eerste moswand geïnstalleerd; als een pilootproject op een werf in Leiden in Nederland. Het voordeel hieraan was dat we daar veel konden experimenteren met de set up van onze wand en kijken wat er nog moest veranderen. Wat  er wel goed werkte en wat niet. En in de toekomst streven we er natuurlijk naar om nog meer zulke projecten te kunnen implementeren.

Hoe hebben jullie het aangepakt?

Voor dat pilootproject in Leiden? Dat begon eigenlijk als een soort standaardproject voor Besix. Als  eerste stap moesten we de fundering letterlijk in de grond steken om dan de structuur te creeeren waartegen de moswand dan zou bevestigd worden. En dan zijn we samen met Achilles gaan kijken hoe we dat best konden doen. Er is nog een heel bijkomend proces geweest om de elektronica en de ventilatie en dergelijke op een  goede manier te installeren. Op het einde was het natuurlijk alles testen en kijken of het werkt en het mos uiteindelijk in leven blijft.

Waarom Achilles?

Bij Besix hebben we eigenlijk niet echt de kennis in house rond productontwikkeling. Vandaar dat we gedurende het proces, van idee tot fysieke uitwerking, een externe partner zochten en we hadden daarvoor Achilles gecontacteerd. En eigenlijk qua attitude en aanpak was die klik er vrij snel. Ik denk dat Achilles net als Besix heel ondernemend is; in die zin dat ze zich niet laten tegenhouden door het grote aantal onbekende variabelen in het proces. Daarom hebben we een heel goede samenwerking gehad. Van het begin tot het moment dat we een prototype hadden en zo verder.

Hoe verliep de samenwerking met Achilles?

Achilles heeft er voor gezorgd dat we het productontwikkelingsproces in z’n geheel zo consistent mogelijk konden aanpakken. Ze hebben o.a. de lead genomen in het mechanisch ontwerp maar ook wat elektronica en programmatie betrof. Er was een nauwe samengewerking met Besix zelf en onze andere externe partners. Op die manier konden we eigenlijk in een soort van co-creatie project samen één product realiseren. Dat was aangenaam.

Share

Related articles